STRONY TRANSAKCJI
• Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym EUROLEN, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
• Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego EUROLEN jest właściciel Sklepu - firma FONDERHILL Krzysztof Miąskowski.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
• Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego EUROLEN w chwili składania zamówienia.
• Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
• Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym "EUROLEN" odbywa się za pośrednictwem:
• wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
• wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu;
• poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu "EUROLEN";
• przesłanie zamówienia faksem.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym "EUROLEN" musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.
• W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
• Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego "EUROLEN" do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
• Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym "EUROLEN".

FORMY PŁATNOŚCI
Przesyłka za pobraniem, Wpłaty dokonuje się u kuriera, który dostarcza przesyłkę.
• Przelewem przed dostawą towaru wówczas firma FONDERHILL Krzysztof Miąskowski wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy FONDERHILL Krzysztof Miąskowski towar zostaje wysłany.
Przelewem automatycznym - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

FAKTURY VAT
Towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT na życzenie klienta.

DOSTAWY PRODUKTÓW
Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym "EUROLEN" realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie
poinformowany.
• Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy FONDERHILL Krzysztof Miąskowski przed dostawą towaru do klienta.
• Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
• Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FONDERHILL Krzysztof Miąskowski danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
• Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia
ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

REKLAMACJE I GWARANCJE
W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami firmy FONDERHILL Krzysztof Miąskowski. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
• Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy. 

ZWROTY
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
• Zawartość Internetowego Sklepu EUROLEN nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 .
• W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
• Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.